Podchloryn sodu to nieorganiczny związek chemiczny, otrzymywany w wyniku nasycenia chlorem wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Alternatywne nazwy podchlorynu sodowego to chloran (I) sodu albo sól sodowa kwasu podchlorawego.

Podchloryn sodowy w stanie swobodnym jest wyjątkowo niestabilny. Łatwo ulega rozkładowi, któremu towarzyszy wybuch. Wilgoć, kontakt z CO2 lub tarcie są głównymi czynnikami przyspieszającymi ten proces. Z tego względu forma ciekła tej substancji – w postaci wodnego roztworu, stała się najpopularniejszą wersją podchlorynu sodu, jaką można kupić.

Konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, jakimi są okulary i rękawice zapobiegające przed poparzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z tą substancją, ponieważ jest ona żrąca i niebezpieczna.

Produkt ma charakterystyczny, słomkowy, lekko żółty kolor. Cechuje się ostrym zapachem chloru, określanym przez niektórych jako słodkawy. Wykorzystywany jest w niemal każdej gałęzi przemysłu, ze względu na atrakcyjną cenę oraz właściwości, takie jak:

  • Utlenianie metali
  • Korozyjność
  • Działanie bakteriobójcze i antyseptyczne
  • Zdolności czyszczące i wybielające
  • Właściwości żrące

W branży włókienniczej chloran (I) sodu wykorzystywany jest do wybielania tkanin. W wyniku reakcji podchlorynu sodu z dwutlenkiem węgla z powietrza powstaje wodorowęglan sodu oraz czynnik bielący, czyli kwas podchlorawy. Utlenia on zawarte we włóknach barwniki, powodując zmianę barwy materiału.

Ponadto z tej substancji korzystają na świecie branże oczyszczania i uzdatniania wód oraz ścieków, przemysł środków czyszczących, papierniczy, tekstylny, a nawet farmaceutyczny. Coraz to nowsze możliwości zastosowania podchlorynu sodu sprawiają, że produkt ten zyskuje na popularności. Zapotrzebowanie stale wzrasta i według ekspertów ta tendencja będzie utrzymywała się jeszcze przez wiele lat.

Grupa PCC to największy producent podchlorynu sodu w kraju. Oferuje ona wysokojakościowy produkt, charakteryzujący się dużą zawartością aktywnego chloru – na poziomie 150 g/l. Atrakcyjna cena podchlorynu sodu, bezpośrednia sprzedaż od wiarygodnego producenta oraz możliwość bezpiecznego transportu do wyznaczonego przez klienta miejsca buduje stabilną pozycję firmy na rynku. Ponadto możliwość negocjacji ceny i wsparcia technicznego powoduje nawiązywanie długiej współpracy, która przynosi korzyści obu stronom.

Głównymi odbiorcami podchlorynu sodu są przedsiębiorstwa lokalne i przygraniczne. Wynika to z krótkiego czasu trwałości tej substancji. W celu zapewnienia żywotności produktu gwarantowanej przez producenta wystarczy w odpowiedni sposób magazynować go.

Należy:

  • przechowywać roztwór podchlorynu sodu w pojemnikach z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen lub polietylen lub wyposażonych w powłokę z materiału gumowego, odpornego na korozję;
  • chronić przed światłem słonecznym i innymi źródłami ciepła oraz ogniem;
  • uniemożliwić dostęp dwutlenku węgla, który powoduje rozkład podchlorynu sodowego do wodorowęglanu sodu i kwasu podchlorawego;

Wymagane jest także ograniczenie przenoszenia lub przesuwania opakowań, a także zapobieganie zbyt wysokiej temperaturze i wilgotności w magazynie.

Prawidłowe przechowywanie podchlorynu sodowego spowolni procesy rozkładu i pozwoli zachować właściwości tego produktu na dłuższy czas.

High pure

oznakowanie świadczy o bardzo wysokiej czystości produktu, wynikającej z niskiego poziomu zanieczyszczeń znajdujących się w produkcie gotowym

Oznakowanie ADR

dotyczy drogowego przewozu towarów. Umieszczane jest na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne. Umowa ADR zobowiązuje do stosowania się do szeregu wymogów, które powinny być spełnione, aby transport odbywał się w bezpieczny sposób dla środowiska i ludzi

Atest higieniczny PHZ

to Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, które świadczy o bezpieczeństwie wyrobu dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska

Dostępne opakowania

Kanister 27kg

DPPL 1000kg

Cysterna 24000kg