Podchloryn sodu

Podchloryn sodu to nieorganiczny związek chemiczny, otrzymywany w wyniku nasycenia chlorem wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Alternatywne nazwy podchlorynu sodowego to chloran (I) sodu albo sól sodowa kwasu podchlorawego. Związek wykazuje silne właściwości korozyjne i charakteryzuje się ostrym zapachem chloru. Podchloryn sodu w stanie swobodnym jest wyjątkowo niestabilny, przeważnie wykorzystuje się  go w formie roztworu wodnego. Produkt ma charakterystyczny, słomkowy, lekko żółty kolor. Na rynku znajdziemy go w zasadzie wyłącznie w formie płynnej. Właściwości podchlorynu sodu to: cechy bakteriobójcze, utleniające, antyseptyczne oraz tak jak już wcześniej wspomniano korozyjne.

Do głównych zalet podchlorynu wytwarzanego w zakładach chemicznych Grupy PCC z całą pewnością możemy zaliczyć wyjątkowo wysoką zawartość aktywnego chloru. Jego zawartość gwarantowana kształtuje się na poziomie 150 g/l. Z uwagi na dość ograniczony okres trwałości, odbiorcami podchlorynu sodu są głównie lokalni odbiorcy. Podchloryn sodu wymaga przechowywania w odpowiednich warunkach. Produkt należy magazynować, zabezpieczając go działaniem promieni słonecznych, z dala od potencjalnych źródeł ciepła. Pojemniki przeznaczone do przechowywania podchlorynu powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, stalowych zabezpieczonych i powlekanych materiałem gumowym lub innych tworzyw wykazujących wysoką odporność na korozję.

Dostępne opakowania

Kanister 27kg

DPPL 1000kg

Cysterna 24000kg